Starta eget lån

När man startar ett nytt företag kan det ibland behövas ett företagslån för att få igång verksamheten. Det som kan vara svårt är att motivera en långivare att ni kommer att kunna betala tillbaka detta lån i framtiden. Du måste ha en bra utformad affärsplan samt budget som kan visa på att ni kommer att bli lönsamma framöver. Utifrån den risk som långivaren ser i din affärsidé ställs hur mycket du kan få i starta eget lån samt vilka krav på säkerhet långivaren vill ha.

Innan du startar processen med att söka ett starta eget lån eller annan form av finansiering bör du börja med att se över ditt kapitalbehov. Ta en sexmånadersperiod och se hur mycket du behöver för att driva företaget men även dina privata kostnader så du har pengar att leva på. Därifrån kan du sedan räkna ut hur mycket du behöver i starta eget lån. Tänk även på att räkna in räntor och andra avgifter.

Vad avgör om du får godkänt på starta eget lån?

En långivare vill ha så stor säkerhet som möjligt på att ditt starta eget lån kommer att återbetalas. De kommer därför att göra en grundlig genomgång av dina förutsättningar för att kunna driva din affärsidé till en lönsam verksamhet.

Några saker som en långivare kommer att fråga dig är bland annat:

 • Vad gör du om du blir långvarigt sjuk?
 • Klarar ni om en stor kund lämnar?
 • Klarar ni om kunderna är sena eller inte betalar alls?

För att kunna göra en bra bedömning av din förmåga att betala tillbaka ditt starta eget lån kommer långivaren att vilja se dokument som styrker din återbetalningsförmåga. Långivaren kommer att vilja se flera dokument från din sida för att de ska kunna känna sig säkra i att låna ut pengar till dig.

Räkna med att få visa upp:

 • Referenser som kan styrka din arbetsförmåga
 • Tydligt och genomarbetad affärsplan
 • Marknadsplan som är välgenomtänkt
 • Investeringsplan – vad har du tänkt använda ditt lån till
 • Startbudget
 • Förbered dig på svar om varför du kommer att klara det här
 • Samarbetsplaner – har du någon partner, redan kunder som du kan arbeta med
 • Säkerhet som du kan använda för lånet – sparpengar, hus, värdepapper etcetera
 • Framtidsplaner för kommande året

Säkerhet vid starta eget lån

Långivaren vill ha goda säkerheter på att det lån som tas även kommer att betalas tillbaka. Därför kommer de att ställa stora krav på både dig som person men även på ditt företag. En säkerhet kommer säkerligen att krävas. Det kan vara inteckning av en fast egendom (bostadsfastighet, affärsfastighet, industrifastighet eller mark), värdepapper, personlig borgen etcetera.

Gäller det mindre starta eget lån som tex kontokrediter eller konsumtionslån behövs inte alltid en säkerhet ställas till långivaren. Däremot kommer de även här att bedöma din återbetalningsförmåga.

Vad är borgen?

Att gå i borgen för ett starta eget lån innebär att personen som är borgensman är skyldig att betala lånet om inte låntagaren gör detta. Tänk alltid på vilka konsekvenser det kan få för dig personligen, din familj eller en annan person som gått i borgen för dig ifall att ditt företag inte kan betala tillbaka sitt starta eget lån. Det kan få stora konsekvenser för den person som går i borgen ifall ett starta eget lån inte kan återbetalas.

Kostnad starta eget lån

Som alla lån kostar även ett starta eget lån pengar. Då du har mindre säkerhet i form av tidigare lönsamhet i din verksamhet stället långivaren högre krav på annan säkerhet. I vissa fall kan mindre säkerhet krävas men en högre ränta ges på ditt starta eget lån. Räkna alltid in alla kostnader som ett starta eget lån kommer att medföra under hela lånets återbetalningstid. Tänk på att ett lån alltid ska återbetalas och att även ett starta eget lån kostar pengar under lånetiden.

När det kommer till ränta på ett starta eget lån så kan du ofta förhandla denna lite hos långivaren. Du kan även välja mellan en fast eller rörlig ränta. En fast ränta ger dig en säkerhet i att du alltid vet vad din månadskostnad kommer att bli. Väljer du en rörlig ränta för ditt starta eget lån fluktuerar denna med marknadsräntan och du kan både råka ut för räntehöjningar och räntesänkningar.

Vilken typ av lån?

Ett starta eget lån kan hjälpa ett företag att finansiera sitt kapitalbehov på lång sikt men även förbättra likviditeten på kort sikt.

Investeringskrediter – detta är krediter som kan användas för investeringar i exempelvis utrustning. Ofta finns här en säkerhet för lånet i det du kommer att investera i vilket gör det lättare att få. Det beror dock på vad det är du ska investera i, hur värdeminskning ser ut etcetera. Räntesats och amortering bestäms tillsammans med banken och beror på hur stor investeringen är samt vad den ska användas till. Det finns flera olika typer av investeringskrediter som inteckningslån, reverslån, leasing och avbetalning.

Rörelsekrediter – dessa krediter är en summa som du får tillgänglig på ditt konto. Det kanske är så att tiden mellan en leverans av vara eller tjänst och betalning blir för stor. Sådana tillfälliga likviditetsproblem kan lösas med rörelsekrediter. Kostnaden för detta är dels för att du får använda dessa pengar och sedan är de nyttjas tillkommer en ränta på den del du nyttjar.

Kontokredit – en kontokredit är en kortsiktig rörelsekredit som löper på ett år. Villkoren bestäms oftast årsvis. Vid denna typ av kontokredit kräver banken ofta en säkerhet som borgen eller företagsinteckning.

Starta eget lån via Almi

Almi erbjuder ett företagslån som kräver att en medfinansiär finns med i form av egen finansiering eller ett företagslån på en bank tex. Det finns dock även möjlighet till ett microlån om man inte är i behov av stora summor. Detta uppgår till 200 000 kr och kräver inte någon medfinansiär.

Uppstartslån (starta eget lån) Marginalen Bank och NyföretagarCentrum

Marginalen Bank och NyföretagarCentrum erbjuder starta eget lån eller uppstartslån till nyföretagare med mindre kapitalbehov. Du kan låna upp till 250 000 kr med en begränsad säkerhet. I lånet ingår även en fast ränterabatt. För att kunna ansöka till detta starta eget lån behöver du ta rådgivning hos NyföretagarCentrum. Denna rådgivning är kostnadsfri och finns på 200 orter runt om i Sverige. Dessa starta eget lån är möjliga tack vare en garanti från Europeiska Investeringsfonden.

Alternativ till att finansiera nytt företag

Vill man starta ett eget företag finns det förutom ett starta eget lån några andra möjligheter till finansiering. Det kan vara eget kapital (dina egna sparpengar tex), riskkapital (en finansiär kallad riskkapitalist satsar i ditt företag), affärsänglar (privatpersoner som satsar pengar eller kunskap i nya företag), offentlig finansiering (ex arbetsförmedlingens starta eget bidrag) eller crowdfounding (man samlar pengar från många olika personer).

Eget kapital

Eget kapital är ofta den första investeringsformen när man ska starta ett nytt företag. Detta innebär att ägaren eller ägarna går in med sina egna pengar för att finansiera uppstarten av det nya företaget.

Ibland kan även ett annat starta eget lån behövas men det är bra att börja med att se över möjligheten till eget kapital. Startar man ett aktiebolag ska alltid ett eget kapital om 50 000 kr läggas in av ägarna. Det är ofta så att en långivare gärna vill se att ägaren eller ägarna har gått in med ett eget kapital innan de ansöker om ett starta eget lån.

Riskkapital

Ett riskkapital är ett alternativ till starta eget lån där en finansiär investerar i ditt företag för att få avkastning i framtiden.

Dessa riskkapitalister tar en större risk än andra långivare som tex ger ett starta eget lån genom att de inte kräver någon säkerhet idag utan hoppas på en framtida avkastning. Går inte företaget som planerat kan hela eller delar av riskkapitalet gå förlorat.

Riskkapital aktiebolag

Vanligtvis ges endast riskkapital till aktiebolag då den som investerar vill se att dennes aktier eller andra rättigheter i företaget ökar i värde.

Riskkapital lämpar sig allra bäst för företag eller projekt som är riskfyllda men har en hög tillväxtpotential med goda vinstmöjligheter. Investeraren av riskkapital engagerar sig även aktivt i företaget genom exempelvis en plats i styrelsen.

En investering med riskkapital i ett nytt aktiebolag brukar även vara tidsbegränsad där investeraren har som mål att sälja sitt aktieinnehav.

Affärsänglar

Affärsänglar är privatpersoner som vill satsa pengar och kunskap i ett nystartat företag. Detta ger alltså inte bara kapital som vid ett starta eget lån utan kan även ge användbar kompetens och kontakter.

Även en affärsängel vill se avkastning på sin investering och har därmed ett incitament att hjälpa företaget att utvecklas och nå framgång.

Skillnaden på affärsänglar och riskkapitalister är att det ofta handlar om mindre summor som en affärsängel bidrar med. De kan även ta snabbare beslut då de är privata investerare och det handlar om betydligt lägre belopp. En annan avgörande sak för ett snabbt beslut är att dessa affärsänglar tenderar att investera i sådant som de har ett personligt intresse i.

Dessa typer av starta eget lån eller investeringar som affärsänglar och även riskkapitallister är vanligare inom exempelvis IT-industrin. När det kommer till branscher som exempelvis tillverkningsindustrin är starta eget lån från en bank fortfarande vanligast. Där är det enklare att visa på säkerheter och lönsamhet då man tex har lokaler och maskiner som kan stå som säkerhet i ett starta eget lån.

Idag finns det flera nätverk där du kan hitta affärsänglar som kan hjälpa dig med att starta ditt företag.

Offentlig finansiering

Det finns en del bidrag som man kan söka när man vill starta ett eget företag. Arbetsförmedlingen hjälper exempelvis arbetslösa att starta ett företag genom att ge ett slags starta eget bidrag under de första 6 månaderna.

För att få detta bidrag behöver du vara arbetslös, inte starta ditt företag innan du fått besked från arbetsförmedling, gå igenom en process där du skickar in affärplan och budget för att visa på om din affärside håller.

Crowdfunding

Ett ytterligare alternativ till starta eget lån som blivit allt mer populärt senare år är crowdfunding. Detta innebär att många individer går ihop med små summor för att finansiera en verksamhet.

Det finns flera webbplatser för crowdfunding. Ett företag lägger upp sin idé på en crowdfunding sida och okända investerare kan investera en summa om de tror på idén.

Investerarna kan vara både privatpersoner och företag. Ibland är det endast gåvor där man inte får något tillbaka för de pengar man ger till en företagsidé. Andra gånger erbjuds någon slags förmån i utbyte mot en fast investeringssumma.

I många fall sätter företaget upp investeringsmål som krävs för att deras affärsidé ska kunna bli verklighet. Det är även vanligt att man kan förbeställa produkten mot förskottsbetalning. På detta sätt kan företaget få in kapital för att kunna genomföra sin affärsidé.

Läs mer om olika låneformer

företagsleasing liten
företagslån liten
liten företagskredit
investeringslån liten
starta eget lån liten
fastighetslån liten