Låna pengar mellan bolag

Ett alternativ till ett traditionellt företagslån är att låna pengar mellan bolag. Ett annat företag kanske inte ställer samma krav på säkerhet och därmed kan du lättare få ett lån mellan bolag. Nackdelen med att låna pengar mellan bolag blir dock att risken är högre än vid ett företagslån av en långivare.

Även ett annat företag kommer vilja ha någon slags säkerhet vid ett lån. Att låna pengar mellan bolag kommer kanske med lägre krav men även ett annat företag kommer vilja få tillbaka sina pengar.

Ränta på lån mellan bolag

När man lånar pengar mellan bolag kan en ränta tas ut. Denna ränta kan ibland vara densamma som hos andra långivare så det finns orsak att även överväga ett traditionellt företagslån.

Fördelar med att låna pengar mellan bolag

När ett företag har extra fritt kapital kan det vara mer lönsamt att låna ut dessa till ett annat företag. Detta bland annat då räntan för ett sådant lån är högre än räntan på ett bankkonto.

Här är några av de fördelar som finns med att låna pengar mellan bolag för långivaren:

  • Ränta – Att låna pengar mellan bolag innebär att räntan för den som lånar ut pengarna är högre än om pengarna ligger på ett sparkonto. Räntan mellan bolag kan vara uppemot 5-10%.
  • Valmöjligheter – När ett företag ska låna pengar till ett annat företag kan de själva välja var de vill låna ut sina pengar. I detta kan den som lånar ut pengar välja vilken risk och ränta man vill ta.
  • Positiv påverkan – genom att erbjuda andra företag att låna pengar av en kan leda till att skapa en tillväxt i detta företag. Dessa företag kanske är nystartade och därmed har svårt att få ett företagslån från en annan långivare såsom en bank. Genom att då låna ut pengar till dessa företag kan det gynna tillväxten samt öka arbetstillfällen.

Även för det företag som lånar pengar av ett annat företag finns det fördelar.

  • Ökad chans att få ett lån beviljat.
  • Stor flexibilitet.

Det finns tjänster som hjälper till med att låna pengar mellan bolag. Ett företag kan söka om att få lån från andra företag. Sedan kan dessa potentiella långivare buda på att få låna ut pengar till ditt företag.

Tillåtna lån av pengar mellan bolag

Det finns flera regler kring hur lån av pengar mellan bolag får upprättas. Bland annat spelar din bolagsform roll för en utlåning av pengar mellan bolag får se ut.

I dessa fall är en utlåning av pengar förbjuden:

  • Aktiebolag får ej låna ut pengar till ägare eller ägarens närstående.
  • Aktiebolag får ej låna ut pengar till annat aktiebolag om ägaren i det ena bolaget har ett bestämmande inflytande över det andra bolaget.

I dessa fall är lån mellan bolag tillåten:

  • När det kommer till enskilda firmor kan du inom företaget låna pengar av dig själv.
  • För att lån inom aktiebolag ska vara tillåten måste reglerna och villkoren i aktiebolagslagen vara uppfyllda genom att lånet lämnas på kommersiella villkor.

För aktiebolag är det strikta regler för att låna pengar mellan bolag delvis för att skydda aktiebolagets kapital. Det är även för att ingen ska kunna privat konsumera pengar som inte är skattade för.

Läs mer om olika låneformer

företagsleasing liten
företagslån liten
liten företagskredit
investeringslån liten
starta eget lån liten
fastighetslån liten