Företagsleasing

Det första man tänker på när man pratar om företagsleasing är att köpa en bil på leasing. Företagsleasing kan dock även handla om utrustning såsom maskiner, IT-utrustning och produktionsutrustning.

Företagsleasing innebär enkelt uttryckt att ett företag hyr för en fast månadskostnad istället för att köpa inventarierna direkt.

Så gott som varje bilhandlare du går till kan erbjuda dig företagsleasing för en företagsbil. Det finns många olika upplägg och kostnaderna beror på vilken bil du väljer.

Fördelar med företagsleasing:

  • Leasingen, dvs hyran är ofta avdragsgill i deklarationen
  • Beslutsprocessen förenklas då det är ett mindre beslut att hyra än att köpa något
  • Ofta är inte själva ägandet intressant utan det är funktionen man är ute efter.
  • Man binder inte upp sitt eget kapital i anläggningstillgångar
  • Leasingobjektet fungerar som säkerhet för finansieringen så inga andra säkerheter behövs.

Nackdelarna med företagsleasing är ganska enkla. Det är såklart kostnaden som tillkommer. Beroende på vilken form av företagsleasing du väljer tillkommer även en risk för att bilen eller utrustningens restvärde är mindre än beräknat när leasingperioden löper ut. Läs mer om kostnaderna nedan och vad som gäller beroende på vilken form av leasing man väljer.

Finansiell leasing vs Operationell leasing

Det finns två former av företagsleasing, finansiell leasing och operationell leasing. Dessa två skiljer sig åt hur de är upplagda och även i bokföringsmetod.

Den största skillnaden mellan dessa två former av företagsleasing är vem som står för risken för bilens restvärde när leasingavtalet går ut. Vid finansiell leasing är det den som hyr som står för risken och ansvaret. Operationell leasing är det motsatta där det är leasingföretaget som står för risken och ansvaret.

Finansiell leasing

Finansiell leasing är den vanligaste formen för företagsleasing i Sverige. Denna form av företagsleasing innebär att företaget är ansvarig för produkten och betalar en fast månadskostnad till leasingföretaget. Företaget som leasar bilen betalar själv för underhåll, drivmedel, försäkringar och reparationer. Företagsleasing kan liknas vid ett företagslån med leasingobjektet som säkerhet.

Med finansiell leasing förbinder sig den som leasar att köpa produkten alternativt hitta en annan köpare när leasingperioden är över. Därmed kan finansiell leasing ses som ett köp men där själva köpet inte uppstår först efter att avbetalningen har gjorts. På detta vis kan momsen även delas upp över en längre period. Investeringen för produkten tas med i företagets balansräkning.

Operationell leasing

Till skillnad från finansiell leasing är det leasingföretaget som har ansvar för produkten under tiden den är uthyrd vid operationell leasing. Ser man internationellt är denna form vanligast. Här är det leasingföretaget som står för underhåll, försäkringar och övriga kostnader. Företaget har därmed inte heller någon restvärdesrisk.

Operationell leasing tas inte upp i balansräkningen då produktens värde inte är av intresse. Man bokför endast hyreskostnader som direkta kostnader. Detta innebär att företagets nyckeltal blir bättre och även soliditeten då inte det egna kapitalet rörs.

Kostnad företagsleasing

Vad betalar jag för en företagsleasing? Ja det beror först och främst på vilken form av företagsleasing du väljer. I en operationell leasing ingår underhåll och försäkringar i leasingkostnaden vilket ligger på dig som tar företagsleasing vid en finansiell leasing.

När det gäller kostnad för leasing finns det olika prisupplägg.

Stafflad leasing – en varierad leasingavgift som tar hänsyn till bilens värdeminskning under leasingperioden. Avskrivningen är störst första året för att sedan minska för varje år som går. Denna betalningsplan kan vara en fördel om företaget vill ha en så realistisk värdeminskning som möjligt.

Traditionell leasing – första månadshyran är förhöjd och de följande har en fast månadskostnad. Detta innebär att du inte vet vad bilen kostat företaget per månad först bilen säljs. Företaget står för den ekonomiska risken vilket kan innebära att restvärdet är lägre än restvärdet i leasingavtalet.

Ofta är stafflad leasing att föredra då det inte är någon första förhöjd avgift som ska periodiseras över hela leasingperioden.

Vad som påverkar vad totalkostnaden blir är bland annat:

  • Restvärdet.
  • Förmånsvärdet.
  • Bränsleförbrukningen.
  • Service, däck och reparationer.
  • Försäkringar.

Restvärde vid företagsleasing

Se till att restvärdet i din företagsleasing blir korrekt. Det är viktigare än att ha en låg månadskostnad. Är månadskostnaden för låg kan det betyda att det uppstår en kostnad för att matcha restvärdet när det är dags att byta bil.

Förmånsvärde företagsleasing

När en anställd (eller ägare av aktiebolag som ses som en anställd) får en tjänstebil genom företagsleasing räknas ett förmånsvärde på denna. Detta förmånsvärde ska motsvara den besparing som föraren gör jämfört med att äga bilen själv.

Detta förmånsvärde läggs på bruttolönen så extra skatt samt arbetsgivaravgifter betalas för detta.

På skatteverkets sida kan du räkna ut hur mycket förmånsvärdet blir på olika bilmodeller som du funderar över att företagsleasa.

Bonus malus –systemet

Från 1 juli 2018 infördes ett nytt system när det gäller förmånsvärde för fordon. Denna innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid belönas med en bonus. De fordon som istället har ett högre utsläpp får ett straff med en högre fordonsskatt. Detta gäller alla fordon som tillverkats 2018 eller senare och har registrerats (tagits i trafik) 1 juli 2018 eller senare. Även bilar som tillverkats 2017 eller tidigare men inte tas i bruk för första gången först 1 juli 2018 eller senare ingår även i detta nya system.

Denna nya bonus – malus påverkar beräkning av förmånsvärde. I tjänsten på skatteverkets sida får du hjälp med hur denna beräkning görs. Fordonsskatten ingår inte längre i den schablonmässiga beräkningen utan det läggs till som en egen post.

Privatleasing eller företagsleasing?

Ska man välja privatleasing eller företagsleasing? Vilket ger den lägsta kostnaden totalt sett?

Vilket alternativ som är det mest förmånliga beror främst på om du vill ha en dyrare eller billigare bilmodell samt hur många mil du kommer att köra.

Läs mer om olika låneformer

företagsleasing liten
företagslån liten
liten företagskredit
investeringslån liten
starta eget lån liten
fastighetslån liten