Företagslån handelsbolag

Ett handelsbolag är en bolagsform som är någonstans mittemellan aktiebolag och enskild firma. Det är en juridisk person men ägarna (två eller flera) har ett solidariskt ansvar för handelsbolagets ekonomi. Ekonomin är dock helt skild från den privata.

Detta gör att det är enklare att få ett företagslån i ett handelsbolag än för en enskild firma då ekonomin är skild mellan bolag och privat. Långivaren ställer därmed inte samma krav på ägarnas privata ekonomi. Däremot så är det lika viktigt för ägarna av ett handelsbolag som i en enskild firma att se till att företagslånet kan betalas tillbaka. Skulle bolaget inte kunna betala tillbaka lånet är det ägarna som är ansvariga personligen.

Företagslån för nystartat handelsbolag

Är ditt handelsbolag helt nystartat och ni vill ta ett företagslån för att finansiera verksamheten? En viktig del för att få ett företagslån är att kunna visa upp en god återbetalningsförmåga. Detta kan vara lite svårare när det gäller ett nystartat handelsbolag. Ni behöver visa upp en väl genomarbetad affärsplan samt budget. Ni kan även behöva visa ägarnas privata ekonomi då även om ekonomin är skild mellan företag och ägare så är ägarna personligt ansvariga för företagets lån.

Här kan det bero mycket på vilken långivare man vänder sig till. Det finns en del som är specialiserade på att arbeta med nya företag eller mindre företag. Dessa långivare är ofta inte så stora och behöver få in kunder för att växa. Glöm inte att kontrollera långivaren hos finansinspektionen innan ni ingår avtal om företagslån.

Krav vid företagslån för handelsbolag

Långivaren kommer att ställa en del krav på er som ägare eller på ert handelsbolag för att se vilken återbetalningsförmåga ni besitter. Det finns en del saker som du kan tänka på innan du vänder dig till en långivare för att öka chanserna att er låneansökan blir godkänd.

Vad långivaren vill se

  • Visa upp att ni har ett positivt kassaflöde. Det vill säga era inbetalningar och utbetalningar.
  • Skulle det vara så att ni delägare har gått in med någon insats i bolaget kan dessa användas som säkerhet för företagslånet.
  • Tänkt igenom och definiera vad företagslånet ska användas till. Detta så att ni kan motivera för långivaren att pengarna kommer att användas för att föra verksamheten framåt. Kan ni visa att företagslånet kommer att ge er ett bättre årsresultat är chansen större att ni får igenom er ansökan.
  • Se även över att summan ni efterfrågar är rimlig i förhållande till vad ni ska använda företagslånet till. Begär ni en för hög summa kan långivaren se det som att ni inte kan hantera pengar på rätt sätt.

Att tänka på

Innan ni bestämmer er för att ta ett företagslån för handelsbolag är det viktigt att ni noga överväger alla aspekter. Fundera noga över vad det är ni är ute efter och hur det ska användas. En långivare kommer att antigen att vilja se säkerheter eller ta ut en högre ränta och avgift. Tänk efter vad som passar just ert handelsbolag bäst i just den situationen ni befinner er i just nu

Fråga dig detta innan  du tar ett företagslån för handelsbolag

Hur stor summa behöver företagslånet vara på?

Se en bit framåt i tiden och planera för hur mycket pengar ni kommer att behöva. Det är kostsamt och tidskrävande att behöva be om ett nytt lån inom kort. Och motsatt kan det ses som negativt av långivaren om ni ber om ett alldeles för högt belopp för det ni säger att lånet avser.

Tidsmässigt – måste ni ha pengarna nu eller kan ni vänta ett tag?

Kanske kommer det in pengar inom kort och ni som delägare kan gå in med en liten insats för att finansiera fram till dess?

Hur ser min plan framåt ut, ekonomiskt?

Hur ser budgeten ut för den närmsta tiden? Kommer vi att kunna med att betala tillbaka ett företagslån för vårt handelsbolag?

Vilken typ av företagslån passar ert handelsbolag bäst?

Är ni i behov av pengar snabbt? Hur hög ränta kan ni betala? Hur lång tid vill ni att avbetalningen ska vara på? Vill ni ha möjlighet att betala tillbaka lånet i förtid om möjligheten dyker upp?

Läs mer om olika låneformer

företagsleasing liten
företagslån liten
liten företagskredit
investeringslån liten
starta eget lån liten
fastighetslån liten