Företagslån enskild firma

Det absolut viktigaste att tänka på när man ska ta ett företagslån för enskild firma är att det är ägaren som är ansvarig för lånet. Ta därför alla kostnader i beaktande innan ni tecknar ett företagslån. Det är viktigt att ni ser det möjligt för företaget att kunna betala tillbaka företagslånet.

När man vill ta ett företagslån som enskild firma kan det finnas en fördel med att vända sig mot lite mindre långivare. De större aktörerna föredrar ofta att ge företagslån till de företag som har en liten risk. Tänk bara på att kolla upp den långivare du väljer hos finansinspektionen så att du vet att du tryggt kan ansöka om ett företagslån hos dem.

Enskild firma har sina för och nackdelar som alla andra bolagsformer. T.ex. är en nackdel att du som ägare står som personligt ansvarig för företagets ekonomi. Det vill säga om en enskild firma inte kan betala tillbaka ett företagslån är det du som ägare som blir betalningsskyldig. Det kan i värsta fall leda till att ägaren går i personlig konkurs.

Fördelar med enskild firma som bolagsform

  • När man ansöker om ett företagslån som en enskild firma är administrationen enklare.
  • I en enskild firma är det tillåtet att låna pengar mellan ägare och firma. Vilket kan göra att du privat inte behöver vända dig till en långivare om din firma har god ekonomi.

Krav - företagslån enskild firma

Eftersom att ekonomin i en enskild firma är direkt kopplad med ägarens egen personliga ekonomi ställs det krav både på ägaren privat och företagets verksamhet. Inför ett företagslån vill gärna långivaren se en stabil ekonomi hos ägaren utan betalningsanmärkningar. Är det en nystartad enskild firma ställs krav på affärsplan och budget.

När det gäller en enskild firma är ofta kraven lite högre än för ett aktiebolag. Detta då ägarens och bolagets ekonomi är sammanflätade.

Lån utan säkerhet enskild firma

Det finns långivare som ger företagslån till en enskild firma utan någon säkerhet. Dessa lån tenderar att ha en mycket högre ränta och eventuella avgifter. Tänk igenom innan så att ni har möjlighet att betala tillbaka detta lån även med de högre kostnaderna.

Är det ett tillfälligt behov av pengar och man vet med sig att det snart kommer in pengar för att betala tillbaka kan det vara en lösning för att få ett snabbt företagslån.

Andra investeringsformer för enskild firma

Blancolån enskild firma

En skillnad som enskild firma är att man kan ta ett så kallat blancolån. Då en enskild firma inte är separat från sin ägare så är detta möjligt. Ett blancolån har dock högra ränta och kostnader så ta med detta i beräkningen innan ni tar ett blancolån.

Fördelen är att du med ett blancolån ofta inte behöver någon säkerhet. Detta ställer dock högre krav på dig som låntagare att ha koll på din och din enskilda firmas ekonomi. Klarar inte du eller din enskilda firma av att betala tillbaka ert blancolån kan din firma gå i konkurs. Och risken finns även att du går i personlig konkurs då du som ägare har personligt ansvar för lånet.

Factoring – enskild firma

Förutom dessa finansieringsmöjligheter finns även möjligheten att belåna sina fakturor eller sälja fakturor för att få in pengar snabbt till företag. Dessa är flexibla och det är era kunders betalningsförmåga som avgör kostnaderna som tillkommer. Ni kan läsa mer om att sälja fakturor eller belåna fakturor på sidan säljafakturor.com.

Att tänka på

Innan en enskild firma tar ett företagslån är det viktigt att ställa sig en del frågor. Detta för att försäkra sig om att risken för att lånet ej kan återbetalas är nära obefintlig. Eftersom du som ägare är personligt ansvarig finns det risk för personlig konkurs. En personlig konkurs kan ge långvariga konsekvenser, det blir t.ex. svårare för att ta lån, köpa bostad etcetera i framtiden.

Fråga dig detta innan ett företagslån

  • Vad händer om jag blir långvarigt sjuk? Kan jag driva verksamheten ändå? Har jag någon försäkring som täcker detta?
  • Hur klarar min verksamhet ett bortfall av några kunder?
  • Hur ser min plan framåt ut, ekonomiskt?
  • Vad ska dessa pengar användas till? Kommer det att ge mig ytterligare intäkter i framtiden?
  • Klarar firman av att betala de kostnader som tillkommer vid ett företagslån samt avbetalningen?
  • Om den enskilda firman inte kan återbetala lånet kan du personligen ta den kostnaden?

Läs mer om olika låneformer

företagsleasing liten
företagslån liten
liten företagskredit
investeringslån liten
starta eget lån liten
fastighetslån liten