Företagskredit

Företagskredit

Ibland kan det vara svårt att få intäkterna och utgifterna att matcha. Då kan ett företag behöva tillskott av kapital. Det finns då olika finansieringslösningar. En lösning är företagskredit.

Företagskredit kallas även ibland för kontokredit då det kopplas till ett bankkonto normalt sett. Förr kallades de även checkkredit och kontraktskredit och dessa benämningar kan fortfarande användas ibland.

En företagskredit är en form av checkkredit eller kontokredit. Denna lösning passar företag som vill vara flexibla i sin finansieringslösning. Ni kanske inte vet när ni kommer att ha behovet av ett företagslån eller inte vill binda upp er på stora lånesummor.

Med en företagskredit får ni en summa i kredit som ni sedan kan välja att utnyttja till den grad som ni är i behov av. Ni behöver inte amortera något utan väljer själva när ni vill betala tillbaka företagskrediten.

Skillnad företagskredit och företagslån

Företagskredit och företagslån skiljer sig avsevärt mot varandra. När ett företag tar ett företagslån tar man en viss summa direkt och betalar därefter ränta och amorteringar på detta lån under en förutbestämd tid framöver. Ett företagslån kostar ränta och amorteringar oavsett om man använder lånesumman eller ej.

Med en företagskredit får man en disponibel summa upp till ett maxtak som företaget sedan själv väljer hur mycket och när man vill nyttja denna summa. Räntekostnaden för en företagskredit uppstår först när krediten utnyttjas. Andra kostnader som en månadskostnad kan dock tillkomma även om inte krediten utnyttjas. Detta kan vara beroende av vilken bedömning som görs av ert företag samt vilken aktör ni väljer.

Vad är företagskredit?

Man kan jämföra en företagskredit med ett kreditkort. Man betalar endast för den krediten som faktiskt används.

Det finns olika upplägg av företagskredit. En del är mer strikta som de traditionella bankerna ofta tillhandahåller. Ofta innebär det att dessa företagskrediter är svårare att få och ses som mer komplicerade. Framförallt om man är ett mindre företag eller ett nytt företag.

Idag finns det även företagskrediter som har en förenklad ansökningsprocess där det går snabbare och även fler beviljas.

När passar en företagskredit bra som ett investeringsalternativ?

  • Om man har ett ojämnt inflöde av inbetalningar, exempelvis då kunder betalar försent.
  • Tillfälliga likviditetsproblem

Om buffert saknas kan istället en företagskredit belastas och fungera som en extra trygghet.

Hur fungerar företagskredit

Du går till en långivare och ansöker om en företagskredit. De undersöker ditt företag och ser hur mycket företagskredit du kan få samt vilken ränta och avgifter som tillkommer.

Det belopp som ni fått beviljat på er företagskredit sätts sedan in på ert bankkonto. Därefter kan ni fritt välja att disponera detta belopp vid behov. Så länge ni har pengar på konto belastas inte företagskrediten, dvs ingen ränta börja ticka och ingen amorteringsplan sätts igång. Ditt företagskonto samt din företagskredit redovisas på olika konton så att du alltid kan ha koll på hur mycket pengar som finns att tillgå.

En företagskredit är optimal för ett företag som regelbundet hamnar i temporärt behov av extra kapital. De kan då använda företagskrediten när behovet uppstår och sedan snabbt återbetala när nya pengar kommer in i bolaget. En företagskredit går även att återanvändas om och om igen. Förutsatt att du har skött dina betalningar innan.

Kostnad företagskredit

Ränta på en företagskredit uppkommer när krediten nyttjas. Rör man inte sin företagskredit tillkommer ingen räntekostnad.

Ofta tillkommer en månadskostnad för innehavet av en företagskredit, det gäller dock inte alltid och hos alla aktörer på marknaden.

När man börjar utnyttja sin företagskredit tillkommer ränta och beloppet ska börjas återbetalas. I vilken takt en återbetalning ska ske anpassas utifrån behov. Detta kan vara månadsvis eller kvartalsvis. Denna återbetalning av en företagskredit är ofta väldigt flexible utifrån företagets möjligheter och behov. Däremot sätter många en minsta gräns för återbetalningsbeloppet.

Vilken ränta och kostnad som tillkommer en företagskredit varierar beroende på bedömningen av ert företag.

Läs mer om olika låneformer

företagsleasing liten
företagslån liten
liten företagskredit
investeringslån liten
starta eget lån liten
fastighetslån liten