Företagslån företagsköp

Vill man bli egenföretagare är ett sätt att köpa ett redan etablerat företag. Företag köper även andra företag för att växa och expandera. Dessa typer av företagslån är vanligtvis enklare att få godkända än andra företagslån. Då det företag du köper har ett värde i sig kan det ses som en säkerhet för ditt företagslån.

Att ett företag är till salu behöver inte betyda att det är ett företag som går dåligt. Det kan vara generationsskifte eller många andra olika orsaker. Det viktiga är att göra en grundlig genomgång av företaget du önskar köpa för att försäkra dig om att det är eller kan bli ett lönsamt företag.

Företagsköp på 3 olika sätt

När ett företag ska köpas upp kan det gå till på olika sätt. Vilket man väljer beror på ens egen situation och hur företaget man ska köpa upp ser ut och är uppbyggt. Vanligen sker ett företagsköp på något av följande 3 sätt:

Köpa aktier i aktiebolaget.
Köpa andelar i ett handelsbolag eller enskild firma.
Köpa innehållet i ett företag, så kallade inkråmet.

köpa aktier

Köpa aktier i ett aktiebolag

Ett alternativ är att köpa aktier i ett annat aktiebolag. Detta kan då betyda att man köper en liten del eller att man blir ny majoritetsägare. När man köper aktier i ett annat aktiebolag tar du även över ansvaret för tidigare åtaganden i detta företag.

När du väljer att köpa aktier kan du göra detta genom privata pengar (egna pengar eller privatlån) eller genom ett företagslån. Tar du ett privatlån måste du efterhand ta ut pengar från företaget för att betala ränta och återbetala lånet.

köpa andelar

Köpa andelar i ett handelsbolag eller enskild firma

Även här tas ansvaret över när du köper andelar. Hur stort ansvar du får beror på hur stor andel av företaget du köper. Att inte glömma när det gäller handelsbolag och enskild firma är att du får ett personligt ansvar för eventuella skulder.

köpa inkråmet

Köpa inkråmet i ett företag

Detta innebär att du endast köper företagets tillgångar. Igenom detta kan du då driva företaget utan något juridiskt ansvar för den tidigare verksamheten och åtaganden. Dock har den tidigare ägaren fortfarande kvar sitt företag så du blir inte ägare av företaget utan endast av tillgångarna.

Här har det betydelse om du endast köper en del av tillgångarna eller hela verksamheten. Ibland köps endast ett visst produktsortiment, know how eller någon del av utrustningen för att kunna användas i ett annat företag. Andra gånger kan det vara en del av verksamheten som knoppas av för att bli ett eget företag. Viktigt att känna till är att om man endast köper en verksamhetsgren så ska moms betalas på köpet.

En annan viktig aspekt att ha i åtanke vid köp av inkråm är att om köparen driver verksamheten vidare så har samtliga anställda (utom tidigare ägare och dennes familj) rätt att följa med över till köparen. Undantag finns dock om köparen och köparens familj ska arbeta i rörelsen.

Att tänka på innan företagsköp

Gå noggrant igenom företaget som du är intresserad av att köpa upp. Ansöker du om ett företagslån kommer långivaren att göra en grundlig genomgång av företaget för att bedöma dess värde. Detta kan du använda för att få en bättre bild av att allt är som du har tänkt dig.”

Beroende på hur du ska köpa ett företag och vilken typ av företag du köper kan det se lite annorlunda ut vad du behöver tänka på. Men här nedan kommer några saker som kan vara bra att tänka på och analysera innan man genomför ett företagsköp. Sedan kan det såklart finnas ännu mer aspekter som är viktiga att ha koll på. Du kanske köper ett företag i en bransch med specifika regler och tillstånd som behövs för att driva verksamheten och då är detta såklart en punkt att lägga till på listan.

Checklista för företagsköp:

  • Företagets produkter, kunder, konkurrenter och marknadsförutsättningar i övrigt.
  • Tillståndskrav och andra förhållanden som påverkar företaget på marknaden.
  • Företagets konkurrensförmåga.
  • Resurser i företaget, personal, kompetens, utrustning, lokaler.
  • Varulager – är det säljbart?
  • Organisationen med personal, rutiner och ledning.
  • Avtal och överenskommelser som överlåts.
  • Leverantörer.
  • Immateriella rättigheter, patent, varumärke etc.
  • Ekonomi inkl. varulagervärde, nuvarande finansiering m.m.

Privatlån eller företagslån till företagsköp

När man ska köpa upp ett företag finns det möjlighet att antingen finansiera det själv med egna pengar eller privatlån eller ett företagslån. Vilket alternativ man ska välja beror självklart till stor del på hur din privata ekonomi ser ut.

Finansierar du ett företagsköp med ett privatlån ska detta betalas tillbaka från företaget. Det finns många skatteregler som du behöver känna till vid detta alternativ. Läs igenom alla regler som gäller vid just privatlån för företagsköp. Det är viktigt så att du själv inte hamnar i en sits där du inte kan betala tillbaka lånet då du personligen blir ansvarig.

Tar du ett företagslån är det företaget som står för betalningarna men som vi nämnt på andra sidor så är ofta du som ägare personligt ansvarig. I enskild firma eller handelsbolag är alltid ägaren personligt ansvarig för skulder. Medan i ett aktiebolag kräver ofta långivaren att ägaren går i personlig borgen för ett företagslån även om ett aktiebolag är en egen juridisk person.

Det viktigaste är att alltid se över alla aspekter innan ett företagslån tas. Vid just företagslån för att köpa företag är det av stor vikt att undersöka det företag man vill köpa grundligt. Du vill inte ha några överraskningar efter en tid där det dyker upp nya skulder eller liknande som du inte hade förutsett.

Starta ett nytt aktiebolag för företagsköp

Det finns ytterligare ett alternativ för att köpa ett nytt företag. Om du inte idag redan har ett aktiebolag eller om du inte vill att ditt nuvarande aktiebolag ska köpa det nya företaget kan du starta ett helt nytt aktiebolag. Sedan låter du detta nya aktiebolag köpa upp det nya företaget. Då kommer det företag du köper att bli ett dotterbolag till ditt nystartade aktiebolag.

Det går även att köpa ett företag som du istället startar ett handelsbolag eller en enskild firma. Du kan läsa mer om lån för de olika företagsformerna; företagslån för aktiebolag, företagslån för enskild firma och företagslån för handelsbolag.

Vilken bolagsform du än har så är det enklare med ett företagslån när det gäller ett köp av ett befintligt bolag då du lättare kan ge bevis på värde och trygghet till långivaren.

Läs mer om olika låneformer

företagsleasing liten
företagslån liten
liten företagskredit
investeringslån liten
starta eget lån liten
fastighetslån liten