Fastighetslån företag

Ett fastighetslån kan användas av både företag och bostadsrättsföreningar när de ska köpa en ny fastighet, renovera eller bygga om en befintlig fastighet.

Företag kan ta ett fastighetslån för att köpa kommersiella fastigheter, hyresfastigheter, villor, fritidshus, bostadsrätter och lantbruksenheter. För att ta ett lån till fastighet spelar det ingen roll vilken bolagsform. Men det finns en del skillnader beroende på bolagsform som vi reder ut nedan.

Fastighetsköp olika företagsformer

Då de olika bolagsformerna skiljer sig åt en del finns det en del att tänka på när man gör ett fastighetsköp.

aktiebolag bild text

Fastighetslån aktiebolag

När du som aktiebolag tar ett företagslån för att köpa en fastighet så ägs fastigheten genom bolaget. Detta är fördelaktigt rent skattemässigt då det innebär en högre skattebelastning vid försäljning om den är privatägd.

Andra fördelar med aktiebolag som ägare är att om fastigheten är en bostad kan alla driftkostnader för fastigheten bli avdragsgilla.

Ägs fastigheten av ett annat bolag kan det vara mer lönsamt att ta ett företagslån för att köpa företag istället för ett fastighetslån då du på så sätt slipper lagfartskostnaden. Företagslån för aktiebolag.

Fastighetslån enskild firma

När du är en enskild firma har du två alternativ för att ta ett fastighetslån. Då företagets ekonomi är nästintill lika med ägarens ekonomi kan du välja mellan att ansöka om fastighetslån/företagslån för enskild firma eller att ta ett privat bolån.

Eftersom att din ekonomi är lika med företagets ekonomi fungerar båda dessa alternativ lika bra. Det du kan göra är att jämföra villkoren för de båda alternativen och se vilket som blir mest fördelaktigt för dig. Läs mer om företagslån för enskild firma här.

handelsbolag - bild text

Fastighetslån handelsbolag

Ett handelsbolag ligger någonstans mittemellan enskild firma och aktiebolag när det kommer till personligt ansvar. Ska du köpa en fastighet när du äger ett handelsbolag kan du ansöka om ett fastighetslån eller företagslån för handelsbolag.

Som ägare av handelsbolag är du personligen ansvarig för ett fastighetslån som vid enskild firma men din personliga ekonomi är skild från bolagets. Se över vilka alternativ som passar just din situation bäst. Läs mer om företagslån för handelsbolag här.

Fastighetslån - privat bostad

Ett företag kan köpa en fastighet som sedan används som privat bostad. Tänk dock på att du då måste betala en marknadsmässig hyra till ditt egna företag. Beroende på vilken företagsform du har kan det vara olika regler som gäller vid köp av fastighet för privat boende. Se till att läsa på om alla regler innan du genomför ett sådant köp och se om det är mer fördelaktigt att köpa bostaden privat än genom ditt företag.

Kostnad vid fastighetslån

Som vid alla andra lån tillkommer en ränta när man tar ett fastighetslån och denna kan vara fast eller rörlig.

Vilket som passar dig bäst handlar mycket om din betalningsförmåga och om du vill känna dig säker på att det inte går upp över en viss summa. En trygghet i att veta hur mycket du ska betala varje månad och att inte denna kan ändras över tid.

Förutom fast eller rörlig ränta finns några mellanting av ränta, räntetak och räntesäkring.

Med ett räntetak justeras den korta löpande räntan var tredje månad men den kan aldrig överstiga den fastställda räntan.

Räntesäkring är lite som en fast ränta men med skillnad att du kan säkra räntan på ett lån som ska betalas i framtiden om ränteläget är gynnsamt för stunden. Du skyddar dig mot räntehöjningar men kan inte ta del av räntesänkningar som med fast ränta.

Ett fastighetslån går även ofta att få i olika valutor om man så önskar.

Även återbetalningstiden kan vara flexibel hos många långivare och kan anpassas efter företaget återbetalningskapacitet.  Är det tex ett stort företag som har mycket pengar som kommer in kan en kortare återbetalningstid vara mest lönsamt. Medan mindre företag kanske behöver en längre. Tänk på att ju längre amorteringstid ditt fastighetslån har ju mer kommer du att betala i ränta.

Läs mer om olika låneformer

företagsleasing liten
företagslån liten
liten företagskredit
investeringslån liten
starta eget lån liten
fastighetslån liten